Lalique

باورش سخت میـــ شود  

که باور کنیـــــ باور هایت را  

باورش سخت میــــ شود  

که آنچه را میگویی به حساب این  نگذارد کهـــ ...! 

دارم  بیرونت میکنم  از  افکارم ...! 

که حقیقتاً نه جای تو در  زندگی من است نه جای افکارم !

پنج‌شنبه 10 فروردین‌ماه سال 1391 ماهـــ نما| 1Comment|

Design By :