Lalique

منتظر  یه  جرعه تنهایی هستم .... که با تو  بنوشم...!

منتظر گرفتن   اجازه ام  تا  بوسه بارانت  کنم...!

جلوتر نیا  پرنده ات  هنوززززز اسیر است ... حیفــــــــــــــــــ...!

و پرنده اسیر  نهایتی جز مرگ ندارد...!
شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1390 ماهـــ نما| 0Comment|

Design By :