Lalique

الهیـــــ


آنجا که چشم ها نمیـــــ بیند تو میــــ بینی

آنجا که گوش ها نمیــــ شنوند  تو میــــ شونی


الهیــــــــ


میدانیــــــــ

ما برندگان همیشهـ بازنده را

ما بهشتیان همیشهـ جهنمی را
جمعه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1391 ماهـــ نما| 6Comment|

Design By :