Lalique

الهیــــــ


کودکانهــ ـهایمان را  وقت رفتنمانـــــ برگردانـــــ .


الهیـــــــــــ


جاییـــــــ که چشمانمانــــ نمیــــ بیند دستمانــــــ  را بگیر .

جمعه 18 فروردین‌ماه سال 1391 ماهـــ نما| 3Comment|

Design By :