Lalique

مـــن از تـــو راه برگشتیـــــ  ندارم ...!


تو  از مــن نبض دنیامو  گرفتیـــــــــ...!


مــــن از تــــو راه برگشتیــــ  ندارم ...!


 به سمت تو سرازیرم  همیشهـــــــ...


تو میدونیـــــــــ

اگه از من جداشیـــــــ

منم که سمت  تو  میرم همیشهـــــــــ...+روزبه بمانی (گمونم)

دوشنبه 14 فروردین‌ماه سال 1391 ماهـــ نما| 0Comment|

Design By :