Lalique

من عزادار شده ام!برای کلماتی که برای نگفتنش زنده به گورشان کرده ام!


گاه

آرامشی را میطلبم که تنها منتهی به لب های تو اند و بســــ ...!


بیا

بنشین کنارم همین.


شنبه 12 فروردین‌ماه سال 1391 ماهـــ نما| 2Comment|

Design By :