X
تبلیغات
زولا


Laliqueنه سوء تفاهم شده!؟؟

نه!!!

این عین واقعیت است که گاهی میتوان  زیر همه  قول وقرار ها  زد!

گاهی میتوان پشت کرد به چشم  ها

 به دل ها

به وجووود ها!!

گاهی


البته  میتوان  یک لیوان آب هم  خورد ...!

 و از یاد برد 

راهرو را

بوت را

روی پنجه راه رفتن  را

ناز داشتن ها!خواستن ها!


و مدام منتظر بودددد   تا  داور بگوید  خوب  رفقا    وقت تمام شد...!آی خدا.

سه‌شنبه 23 اسفند‌ماه سال 1390 ماهـــ نما| 2Comment|

Design By :