Lalique

دم می‌جنباند
دعا می‌خواند
و صدایی از او شنیده نمی‌شود .
راضی است       ماهی
چه در آب    اقیانوس
چه کنار ساطور .
راضی است!
در خانه‌ی شیشه‌ای
و برای پنهان شدن جایی ندارد ...
                                                           شمس لنگرودی

سه‌شنبه 16 اسفند‌ماه سال 1390 ماهـــ نما| 2Comment|

Design By :