Lalique


در هر ایستگاهی که پیاده شوی

کنار تو ام

این قطار

مثل همیشه در کف دستم راه می‌رود ...!


                             شمس لنگرودی
شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1390 ماهـــ نما| 1Comment|

Design By :