X
تبلیغات
زولا


Lalique


روزی   می‌آید

ناگهان روزی   می‌آید

که سنگینی    رد پاهایم را

در   درونت حس می‌کنی 

رد پاهایی که                       دور می‌شوند

و این سنگینی

از هر چیزی طاقت‌فرساتر خواهد بود ...

                          ناظم حکمت

جمعه 12 اسفند‌ماه سال 1390 ماهـــ نما| 1Comment|

Design By :